Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מדוע וולנסקי הנדסה יועצי מעליות חשובים לאדריכלים ויזמים ?

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

יועצי תעבורה אנכית, כמו כל בעלי מקצוע אחרים בתחום התכנון מסייעים לאדריכלים ויזמים, במידע ותכנון נכון של מערכות התעבורה האנכיות בבניין כמו מעליות, מדרגות נעות, מסועים וכו'.

עבור אדריכלים ויזמים, יועצי מעליות יאפיינו כבר בשלב הפרוגרמה הראשונית, את כמות, גודל ומיקום המעליות כתלות באופי האוכלוסייה המתוכננת במבנה ומיתוגו, מיקומו במרחב האורבני תוך כדי שימת דגש על נצילות גרעין אופטימלית ובהתאמה למספר רב ככל הניתן של יצרני מעליות.

כבר בשלבי התכנון הראשוניים יסופקו ליועצים השונים קונסטרוקציה, חשמל, מתח נמוך, אינסטלציה, בניה ירוקה וכו' כל הנתונים הנדרשים להשלמת התכנון והגשת תוכניות להיתר.

עבור יזמים, שכירת שירותים של יועץ מעליות בלתי תלוי, יספק ידע רב, שקט, בהירות והתמצאות מהירה בפרויקט. כמו כן ליווי ועדכון טכנולוגי ופונקציונלי שיתאים לדרישות היזם לכל אורך הפרויקט השינויים החלים בו.

שימוש נכון בתוכנות ייעודיות יספק תוצאות אופטימליות והמלצות מקצועיות מדויקות וגמישות, ויאפשר לאדריכלים וליזמים למצוא פתרונות אפקטיביים עבור המבנים המתוכננים.

היתרונות העיקריים המבדילים את משרד וולנסקי הנדסה הם הניסיון רב השנים בהבנה הכוללת של מכלול הפרויקט תוך שילוב אלמנטים של אינטליגנציה רגשית (EI) ובינה עסקית (BI) התורמים להשתלבות המעלית או אמצעי ההובלה האנכי למערכות הבנייה האחרות בבניין.

שיתוף משרד וולנסקי הנדסה בתהליך התכנון מעניק לאדריכלים וליזמים שקט בשלבי התכנון, מזעור טעויות ועיכובים בביצוע, גישה לתובנות מפתח וידע רב הנוגע למגמות וחידושים בתחום המעליות והתעבורה האנכית כיום ובעתיד.

שילוב יועץ מעליות בפרויקטים שלכם יהווה ערוץ התעדכנות ומידע שוטף על מגמות וחידושים בתחום המעליות בעולם, תוך שמירה על האינטרסים שלכם הן אל מול חברות המעליות והן אל מול הלקוחות. היועץ יאבחן את הצרכים האמיתיים והנכונים לפרויקט ויקפיד לשמור על התאמה לתקציב הנדרש.

שכירת יועץ מעליות בעיקרו של דבר, היא שותפות אסטרטגית לטווח ארוך ותספק מומחיות, ניסיון וידע בתקנות, תקנים וחוקים. מינוף הקשרים עם הספקים בענף לטובת הלקוחות, מיקסום התובנות בענף.

הכלים והיכולות הכוללות של משרדנו יעזרו לכם לבצע את הבחירות הנכונות והמתאימות ביותר עבורכם ועבור לקוחותיכם.